Obchodní podmínky

Obecné podmínky

 • Bašta od Krtečka (prodávající) se sídlem na Těšínská 698 v Šenově, identifikační číslo: 88082369, dodává zboží na základě telefonické objednávky (telefon 603 50 11 11, 733 677 333) nebo z on-line internetové objednávky (na www.pizzakrtek.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Bašta od Krtečka si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.pizzakrtek.cz
 • Dle zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který upravuje mimo jiné i problematiku poškozených bankovek a mincí. Uvedený zákon umožňuje odmítnout přijetí bankovky nebo mince, která je poškozená a to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození běžné či nestandardní.

Registrace a objednávky

 • Na základě registrace kupujícího (zákazník) provedené na webové stránce www.pizzakrtek.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní bude ihned umožněno naše výrobky objednávat.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarové a softwarové údržby.
 • Na základě provedení telefonické objednávky na telefon 603 50 11 11, 733 677 333 není nutno žádné registrace kupujícího.
 • Při telefonické objednávce Naši operátoři vždy po Vás budou požadovat jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět.
 • Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.
 • Změna ingrediencí bude zpoplatněna viz. ceník ingrediencí.

Přeprava a dodací podmínky

 • Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu.
 • Alkohol neprodáváme osobám mladší, 18 let. Nealkoholické, alkoholické nápoje jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu s minimální hodnotou minimální objednávky.
 • Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou včetně DPH, balného a dovozu a to v rámci mapy rozvozu. Firma Bašta od Krtečka si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.pizzakrtek.cz a měnit ho dle vlastního uvážení.
 • Jídla jsou určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu.
 • Pizza od Krtečka dodává nejlepší pizzu ve městě za použití výhradně čerstvých surovin a řádně proškoleného a zaškoleného personálu, pokud se však stane, že zboží neodpovídá stanovené kvalitě nebo neodpovídá objednávce, zákazník má nárok na výměnu zboží. Doporučujeme zákazníkovi, aby si při převzetí objednávky překontroloval objednávku, jestli odpovídá jeho objednávce.
 • Veškerý sortiment je převážen v hygienicky nezávadných termoboxech nebo chladících boxech.

Rozvoz

 • Firma Bašta od Krtečka si vyhrazuje právo nerozvážet produkty do lokalit mimo rozvozový plán http://pizzakrtek.cz/content/6-mapa-rozvozu Za služby poskytnuté Naší firmou můžete platit hotově, stravenkami (ticket restaurant, sodexo, cheque dejeuner), nebo přes platební terminál (tento druh platby, musí být nahlášen při objednávce) Firma Bašta od Krtečka si tímto vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek nevydávat. Jsou akceptovány platby v české měně. Při přání zákazníka odebrat jednu či více ingrediencí z objednávky, nemá objednávající nárok na žádnou slevu. Při výměně jedné čí více ingrediencí, je dopočítána k stávající ceně, cena dražší ingredience pokud je však vyšší než ta stávající. Při využití platby "krtek" body je objednávající povinen odevzdat rozvozci všech 10 "krtek bodů" a tím bude udělena sleva 100kč. U objednávky akce 3+1, nelze využít platby "krtek bodů" Při objednávce přes firmy, které zprostředkovávají rozvoz a jiné, u nichž si může zákazník objednat naše produkty, nelze využít jakékoli zvýhodněné akce!!!

Reklamační řád

 • Bašta od Krtečka má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na horkou linku 603 50 11 11 a Náš operátor danou stížnost řádně projedná s objednávajícím a následně navrhne řešení dané situace.
 • Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.
 • Reklamace vyřizujeme na telefonní lince 603 50 11 11 nebo 733 677 333 a to v otvírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email objednavky@pizzakrtek.cz odpovíme v co nejkratší době hned jak to bude možné. Obdržení odpovědi z "info" emailu však může trvat až několik dní.
 • Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho objednaném jídle chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit. Pokud toto zjistí až doma, ať neprodleně volá linku 603 50 11 11.
 • Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit jméno a adresu kam byla objednávka dodána.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů- Prodávající ve smyslu ust. §14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2, Česká obchodní inspekce Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj Provozní 5491/1 722 00 Ostrava – Třebovice https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudnireseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 • Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud nastane situace, že zákazník obdrží jiné zboží, než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka.
 • Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši horkou linku 603 50 11 11. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době.
 • Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.pizzakrtek.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Firma Bašta od Krtečka obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. (Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1. června 2018.)

Kontakty

Těšínská 698, Šenov, 739 34   IČO: 88082369
Tel.: 733 677 330

senovskabasta@seznam.cz

objednavky@pizzakrtek.cz